Telefon (420) 603 871 180

E-mail josef.smolik@email.cz

Revize

Lhůty revizí elektrického zařízení

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Druh prostředí

Třídy vnějších vlivů

Revizní lhůty v rocích

základní, normální

AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1; dále pak BA4, BA5

5

venkovní, pod přístřeškem

umístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy - může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy dle místní situace

4

studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci

přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2

3

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu

AG3, AH3, BE2, BE3

2

mokré, s extrémní korozní agresivitou

AD2 až AD8, AF4

1

Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob

umístění elektrického zařízení

Využití a konstrukce budovy

Revizní lhůty v rocích

zděné, obytné a kancelářské budovy

BD1 (může být též BD2)

5

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení

BD4, BA2

3

prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)

BD3, BD4 (zároveň též BA1)

2

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

CA2

2

pojízdné a převozné prostředky

---

1

prozatímní zařízení staveniště

---

0,5

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-7-7xx

Doporučené lhůty pravidelných revizí pro instalace podle ČSN 33 2000-7-7xx.

Prostory

Doporučená lhůta

prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (oddíl 701)

3 roky

prostory plaveckých bazénů a fontán (oddíl 702)

1 rok

místnosti se saunovými kamny (oddíl 703)

3 roky

staveniště a demolice (oddíl 704)

0,5 roku

zemědělská a zahradnická zařízení (oddíl 705)

3 roky

omezené vodivé prostory (oddíl 706)

3 roky

zařízení pro zpracování dat (oddíl 707)

5 let

parkovací místa karavanů v kempech (oddíl 708)

1 rok

venkovní osvětlení (oddíl 714)

4 roky