Telefon (420) 603 871 180

E-mail josef.smolik@email.cz

Revize

Lhúty revize hromosvodů

Revize starých bleskosvodů podle ČSN 33 1500

Druh objektu

Objekt dle povahy zpracovaných látek

Revizní lhůty v rocích

objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

BE2, BE3, CA2

2

ostatní

všechny ostatní

5

Revize nových bleskosvodů podle ČSN EN 62305-3

Maximální interval mezi revizemi hromosvodu (LPS) dle ČSN EN 62305-3 (tab. E2).

Hladina ochrany

Vizuální kontrola (rok)

Úplná revize (rok)

Kritické systémy úplná revize (rok)

I a II

1

2

1

III a IV

2

4

1


POZNÁMKA Systém ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok. 

Povolené odchylky od ročních termínů revizí by měly být provedeny na cyklus 14 až 15 měsíců tam, kde je účelné provádět měření zemního odporu v různých obdobích roku, aby se získaly údaje o sezónních změnách.