Telefon (420) 603 871 180

E-mail josef.smolik@email.cz

Revize

Revize elektrického zařízení

Druhy prováděných revizí

  • Elektroinstalace budov 
  • Rozvaděče
  • Elektrické stroje a zařízení 
  • Elektrické zařízení nízkého napětí do 1000V – E2
  • Elektrické zařízení bez omezení napětí nad 1000V – E1
  • Elektrické zařízení s nebezpečím výbuchu - B
  • Elektrické zdvíhací zařízení
  • Elektrická svářecí zařízení
  • Elektronický zabezpečovací systém – EZS
  • Stavební přípojky, přípojky k elektroměrům

Provádění revizí v celé České a Slovenské republice

Provádíme revize na celém území České republiky a Slovenské republiky. Máme potřebné osvědčení a oprávnění vydané TI ČR a Národného inšpektorátu Košice pro revize elektrických zařízení nízkého a vysokého napětí v normálním i výbušném prostředí. Vlastníme oprávnění pro poskytování elektrických revizí dodavatelským způsobem.

Proč provádět revize?

Hlavním důvodem je bezpečnost, ochrana proti úrazu elektrickým proudem a prevence požáru.

Před prvním použitím elektrického zařízení se musí vždy provést výchozí revize podle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500, kterou musíte uchovat celou dobu používání elektrického zařízení.

Po vypršení platnosti výchozí a opakované revize se musí provádět periodické revize elektrického zařízení podle ČSN 33 1500.

Neprovádění revizí elektro je porušením zákona a je citelně postihováno inspektoráty bezpečnosti práce při kontrolách či vyšetřování pracovních úrazů a majetkových škod.

Platná revize nekrátí platbu pojišťovny při majetkové škodě.

Když nastane úraz elektrickým proudem, je platný doklad o revizi dokumentem, kterým prokazuje provozovatel míru svého zavinění. Když neexistuje platná revize, je téměř vždy viníkem úrazu provozovatel.