Telefon (420) 603 871 180

E-mail josef.smolik@email.cz

Revize

Revize hromosvodů

Druhy prováděných revizí

  • Hromosvody podle původní normy ČSN 34 1390 
  • Hromosvody podle nové evropské normy ČSN EN 62305
  • Hromosvody s nebezpečím výbuchu - B

Provádění revizí v celé České a Slovenské republice

Provádíme revize na celém území České republiky a Slovenské republiky. Máme potřebné osvědčení a oprávnění vydané TI ČR a Národného inšpektorátu Košice pro revize elektrických zařízení nízkého a vysokého napětí v normálním i výbušném prostředí. Vlastníme oprávnění pro poskytování elektrických revizí dodavatelským způsobem.

Stávající hromosvody

Revize stávajících hromosvodů se provádí podle původní normy ČSN 34 1390.

Nové hromosvody

Revize nových hromosvodů se provádí podle nové platné evropské normy s ČSN EN 62 305.

Revize hromosvodů

  • Revizi může provádět jen revizní technik s platným osvědčením E2A, E1B vydaným TI ČR
  • Revizi může provádět jen revizní technik s platným oprávněním vydaným TI ČR
  • K revizi je potřeba kalibrovaný měřicí přístroj