Telefon (420) 603 871 180

E-mail josef.smolik@email.cz

Školení

Školení a přezkoušení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Druhy prováděných školení a přezkoušení

 • §3 pracovníci seznámení - bez elektrotechnické kvalifikace
 • §4 pracovníci poučení - bez elektrotechnické kvalifikace
 • §5 pracovníci znalí - s elektrotechnickým vzděláním s praxí do 1 roku
 • §6 pracovníci pro samostatnou činnost
 • §7 pracovníci pro řízení činnosti
 • §8 pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem / pracovníci pro řízení provozu
 • §10 Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování
 • §11 Kvalifikace ve zvláštních případech – učitelé a mistři odborné výchovy, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím
 • E1 – elektrické zařízení vysokého napětí – bez omezení napětí
 • B – elektrické zařízení s nebezpečím výbuchu, nebo požáru

Doklady potřebné ke školení a přezkoušení

 • Kopie dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání  - výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o absolvování vysoké školy 
 • Doklad totožnosti – občanský průkaz
 • Předešlé osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb. (§ 6-8)
 • Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe – zaměstnanec 
 • Čestné prohlášení o délce praxe – OSVČ (§ 6-8)
 • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických  zařízeních. V případě školení na hromosvody i potvrzení práce ve výškách (§ 6-8).
 • Doporučená literatura:  Příručka pro zkoušky elektrotechniků

Pravidelné školení

Budete pravidelně zváni na opakované - periodické školení a přezkoušení po 3 letech.

Místo školení a přezkoušení

 • Vsetín, Valašské Meziříčí
 • Provedení školení a přezkoušení přímo v organizaci