Telefon (420) 603 871 180

E-mail josef.smolik@email.cz

Soudní znalec

Výkon soudního znalce

Druhy prováděných znaleckých posudků

  • Elektrotechnika a ekonomika
  • Elektrotechnika
  • Ceny a odhady v elektrotechnice

Výkon soudního znalce

Výkon soudního znalce pro soukromou osobu

Soudní znalec vyhotoví znalecký posudek na základě objednávky nebo smlouvy o vyhotovení znaleckého posudku. Znalecký úkol je definován zadanými otázkami. Znalecký posudek poskytuje odpovědi na zadané otázky, přitom obsahově a formálně splňuje náležitosti stanovené zákonem. Znalecký posudek může být podán písemně či ústně do protokolu.


Výkon soudního znalce pro státní orgán

Soudní znalec je přibrán ke spolupráci státním orgánem na základě usnesení, opatření či objednávky. Znalecký úkol je definován zadanými otázkami. Znalecký posudek poskytuje odpovědi na zadané otázky, přitom obsahově a formálně splňuje náležitosti stanovené zákonem. Znalecký posudek může být podán písemně či ústně do protokolu.

Zákony o znalcích

Zákon č. 36/1967 ve znění pozdějších předpisů (Zákon o znalcích a tlumočnících)

Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány a dále znalecké a tlumočnické činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony občanů nebo organizací.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 36/1967 ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 36/1967 ve znění pozdějších předpisů je v podstatě prováděcí vyhláškou k zákonu č. 36/1967 ve znění pozdějších předpisů o znalcích a tlumočnících. Ve vyhlášce jsou řešeny například jmenován/odvolání znalců, seznam znalců, podoba znalecké pečetě, znalecký deník, náležitosti znaleckého posudku, odměny apod.

Soubor ke stažení: Soudní znalec - Jmenovací dekret

Soubor: velikost 253 kB, aktualizováno 14.04.14