Telefon (420) 603 871 180

E-mail josef.smolik@email.cz

Školení

Termín školení

Termíny školení a přezkoušení

 • Školení pro firmy – školení bezpečnosti pro zaměstnance  
 • Pravidelné termín – §3,4,5,6,7,8,10,11 – vysoké napětí E1, výbušné prostředí B
 • Školení pro učitele a pracovníky základních a středních škol - §3,4,11
 • Mimořádné termíny - podle požadavků firem

Provádění řádných a mimořádných termínů

 • E1 – elektrické zařízení vysokého napětí bez omezení napětí
 • B – elektrické zařízení s nebezpečím výbuchu, nebo požáru
 • §3 pracovníci seznámení - bez elektrotechnické kvalifikace
 • §4 pracovníci poučení - bez elektrotechnické kvalifikace
 • §5 pracovníci znalí - s elektrotechnickým vzděláním s praxí do 1 roku od ukončení školy
 • §6 pracovníci pro samostatnou činnost
 • §7 pracovníci pro řízení činnosti
 • §8 pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem / pracovníci pro řízení provozu
 • §10 Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování
 • §11 Kvalifikace ve zvláštních případech – učitelé a mistři odborné výchovy, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím

Školení učitelů a pracovníků základních a středních škol

 • §11 Kvalifikace ve zvláštních případech – učitelé a mistři odborné výchovy, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím
 • §4 pracovníci poučení - bez elektrotechnické kvalifikace – školník, mistři odborné výchovy

Hlídání termínů pravidelného školení a přezkoušení za Vás

Zajišťujeme hlídání pravidelných termínů našich absolventů na opakované školení a přezkoušení.