Školení vyhláška 50/1978 Sb.

Pořádáme školení a přezkušování pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky číslo 50/1978 Sb. Obsah školení a přezkoušení se kromě všeobecných znalostí zaměřuje na otázky spojené se současným nebo budoucí zařazením, kterou uchazeč o vydání osvědčení zastává. Tedy na problematiku činnosti, kterou uchazeč vykonává. S ohledem na požadovaný stupeň (paragraf) kvalifikace dle vyhlášky číslo 50 / 1978 Sb. Co nebudete znát, to není problém, Vaše vědomosti doplníme a rozšíříme.

Od roku 1992 Váš partner v elektrotechnice

Revize

Školení vyhlášky 50/1978 Sb.

Pořádáme školení a přezkušování pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky číslo 50/1978 Sb. Obsah školení se kromě všeobecných znalostí zaměřuje na otázky spojené se současným nebo budoucí zařazením.

Revize elektrozařízení

Provádíme výchozí i pravidelné revize elektrického zařízení bez omezení napětí včetně elektro revize prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů.

Revize


Kontaktní informace

Telefon (420) 603 871 180

E-mail josef.smolik@email.cz

Ing. Josef Smolík

Družstevní 1180

75501 Vsetín

Zlínský kraj